Snart kommer besluten om fastighetstaxering

10 maj, 2019

Har du nybildad eller förändrad lantbruksfastighet, hyreshus eller industrifastighet? Då hör du till dem som får beslut om fastighetstaxering i juni eller juli. Du som har skaffat digital brevlåda kommer i mitten av juni att få beslut om fastighetstaxering. Det gäller om du är fastighetsägare av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter,

Klart med nya skatteregler vid ägarskifte

9 maj, 2019

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen. Enligt dagens regler kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående än om företaget överlåts till en utomstående.Reglerna har mött kritik från många håll och i mars presenterades

Så mycket kostar en anställd

30 april, 2019

Sociala avgifter och semesterersättning. En anställd ska inte bara ha lön – utan även andra kostnader tillkommer. Det finns sätt att enkelt räkna ut vad en anställd kostar. Personalkostnader är ofta en stor post för företagen. Och många gånger en högst nödvändig sådan. I vårändringsbudgeten presenterade regeringen några förslag som

När ska särskild löneskatt påföras pensionsutfästelsen?

17 april, 2019

Hur pensionsutfästelser till anställda i ett aktiebolag hanteras redovisningsmässigt påverkar löneskatten. – Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får skatteeffekter, säger Stefan Asklöf. Tidningen Resultat har tagit hjälp av skatteexperterna Sanna Sernhage och Stefan Asklöf för att reda ut begreppen kring särskild

Analys: Nya skattereglerna om ägarskifte

15 april, 2019

Förslaget om nya skatteregler för ägarskiften föreslås bli verklighet från 1 juli i år. Skattekonsulterna Stefan Asklöf, Deloitte, och Roger Zinders, Zinders skatt, analyserar förslaget åt Resultats läsare. Resultat har tidigare berättat om förslaget till nya regler som innebär att en överlåtelse av ett företag inom familjen, egentligen den så

”Småföretagen gynnas i budgeten”

12 april, 2019

Grön skatteväxling, förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren och höjt rut-avdrag. Det är några av förslagen i vårbudgeten som väntas gynna småföretagen. Vårbudgeten, och vårändringsbudgeten, som presenterats innebar som väntat inga större överraskningar. De flesta av förslagen var kända sedan tidigare. Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR,