Hög skattemoral hos företag

18 maj, 2020

Företag vill betala rätt skatt. 96 procent av företagen känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler visar en undersökning från Skatteverket. Samtidigt uppger allt fler att de utsätts för illojal konkurrens. Varje år mäter Skatteverket hur privatpersoner och företag ser på skattesystemet och på Skatteverket. Myndigheten konstaterar

Liten risk för förseningsavgift vid byråanstånd

14 maj, 2020

Omfattas din inkomstdeklaration av byråanstånd? Då är risken liten att åka på en förseningsavgift. Får du hjälp att upprätta din inkomstdeklaration? Då är det troligt att den omfattas av byråanstånd. Byråanstånd kan sökas av de som i sin näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer. Juridiska personer

Förmån av fri parkering och gåva till anställda föreslås bli skattefritt

13 maj, 2020

För att underlätta under coronakrisen vill regeringen att parkering i anslutning till arbetet ska vara skattefritt fram till årsskiftet. Samtidigt utökas möjligheten att ge skattefria gåvor till anställda. På grund av smittskyddsskäl föreslår regeringen i en lagrådsremiss skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Att kunna ta

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

12 maj, 2020

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen. Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas. Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till

Staten står för sjuklöner även i sommar

11 maj, 2020

Det statliga stödet för att täcka företags sjuklönekostnader förlängs med två månader. Företag behöver inte betala sjuklöner under juni och juli. Till följd av coronapandemin har arbetsgivare inte behövt betala sjuklöneavgifter under april och maj. Nu förlängs det statliga stöder med två månader. Det innebär att staten tar sjuklöneavgifterna även

Moms i coronatider – en vägledning

8 maj, 2020

Coronakrisen medför stora utmaningar för företagen. Ett av många problem som företagen ställs inför är momshanteringen. Vad ska man tänka på? Här följer en vägledning om moms i coronatider. En uppmärksammad del i de stödåtgärder som staten har infört är möjligheten att ansöka om anstånd med inbetalning av moms. Men