Förslag om avskaffat reseavdrag får kritik

7 november, 2019

Regeringens förslag om att ta bort reseavdraget och ersätta det med en skattereduktion får kritik från flera remissinstanser.  I slutet av juni lämnade Reseavdragskommittén ett betänkande till regeringen om skattelättnader för arbetsresor. Förslaget går ut på att gynna resor till och från jobbet med klimatsmarta färdmedel, exempelvis tåg. Regeringen vill

Dags att betala kvarskatt

6 november, 2019

Senast 12 november ska kvarskatten vara betald. Nytt för i år är att de flesta företagare har samma betalningsdatum som löntagare. Från och med i år hanteras privatpersoner och företagare lika av Skatteverket vad gäller skattebesked och skatt att få tillbaka eller betala. Det innebär att datumet att betala kvarskatt

Dyrare bränna avfall och använda plastkassar

29 oktober, 2019

Nästa år väntas tre stora förändringar inom miljöskatter, närmare bestämt när det gäller avfallsförbränning, plastkassar och förändringar i koldioxidskatt. Regeringen har lagt tre skatteförslag inom miljöområdet, som innebär ökade kostnader för avfallsförbränning och för plastkassar. Samtidigt införs förändringar i koldioxidskatten avseende drivmedel. Förslaget om skatt på avfallsförbränning lades fram i

Får jag fråga mina anställda om de tillhör något fackförbund?

28 oktober, 2019

Företaget ska omplacera en anställd och behöver veta om denne är fackligt anställd. Men har arbetsgivaren rätt att ställa frågan? Läs vad arbetsrättsexperten Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson svarar. Vi står inför ett beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta beslut få reda på om

Beslut fattat om höjd pensionsålder

18 oktober, 2019

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs. Samtidigt ska ett nytt begrepp, riktålder, införas i socialförsäkringssystemen. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder. Däremot finns pensionsrelaterade åldersgränser i olika regelsystem som påverkar den enskildes val när det är dags att sluta arbeta. Tiden för när den allmänna

WLTP – risk för högre fordonsskatt

3 oktober, 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer fordonsskatten baseras på WLTP-värden. Därmed riskerar många fordonsägare att åka på en skattesmäll. 1 september började WLTP användas. WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test procedure och är ett sätt att mäta nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Tidigare har metoden NEDC använts