WLTP – risk för högre fordonsskatt

3 oktober, 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer fordonsskatten baseras på WLTP-värden. Därmed riskerar många fordonsägare att åka på en skattesmäll. 1 september började WLTP användas. WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test procedure och är ett sätt att mäta nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Tidigare har metoden NEDC använts

Nya krav vid kortbetalning i butik och online

20 september, 2019

Från och med den här veckan har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringen påverkar både företag och deras kunder. Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier. I flera länder i Europa har man fått

Utvecklingstid för anställda i budgeten

19 september, 2019

Regeringen lämnade igår in höstbudgeten till riksdagen, med ett antal nyheter som påverkar entreprenörer och företagare framöver. I regeringens budgetproposition ingår ett antal förslag som är baserade på januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland åtgärderna föreslås satsningar på fler jobb, hantering av klimatfrågorna och tryggad välfärd. – De problem

Ingångsavdrag ska stimulera nyanställningar

18 september, 2019

För att göra det mer attraktivt att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden vill regeringen införa ett ingångsavdrag. Avdraget kan bli verklighet från 1 juli 2020. Förslaget som aviserats inför budgetpropositionen bottnar i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Syftet är att göra det mer attraktivt att anställa

Prisbasbeloppen för 2020 klara

13 september, 2019

Prisbasbeloppet höjs med 800 kronor.Därmed blir prisbasbeloppet för 2020 47 300 kronor. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2020. Beloppen blir 47 300 kronor respektive 48 300 kronor. För 2019 har prisbasbeloppet varit 46 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet och socialförsäkringen, medan

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag för större flexibilitet

11 september, 2019

Regeringen går vidare med förslaget att sänka kravet på aktiekapital i aktiebolag, från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Lagrådet har nu fått en lagrådsremiss från regeringen, enligt vilken det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget går