Anstånd med skatt och slopat karensavdrag

12 mars, 2020

Slopat karensavdrag och möjlighet att få anstånd med arbetsgivaravgifter och vissa skatter. Det är några av åtgärderna regeringen vill vidta med anledning av corona-viruset. På onsdagen presenterade regeringen ett förslag till en ändringsbudget med anledning av corona-viruset. Bakom ändringsbudgeten står Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland annat föreslås att karensavdraget

Minimera karensdagarna – om du får!

9 mars, 2020

Egna företagare kan välja hur många karensdagar de ska ha i den allmänna sjukförsäkringen. Den som väljer lång karenstid betalar mindre men tjänar inte mycket vid sjukdom. Men den som har fyllt 55 år saknar den valmöjligheten. Ett vanligt råd till dem som har inkomst av näringsverksamhet, alltså enskild firma

Arbetsrätt i tider av coronavirus

5 mars, 2020

Ingen har kunnat undgå coronavirusets utbrott i världen. WHO har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.Hur ska arbetsgivarna agera? Om detta skriver Resultats krönikör Anneli Lönnborg. Sveriges arbetsgivare stod hösten 2017 oförberedda i kölvattnet av #meeto, för frågorna om hur man som arbetsgivare ska motverka och agera vid fall av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Lika oförberedda synes vi nu stå,

Deklarationsfrågor för fåmansföretag

28 februari, 2020

Sänkt bolagsskatt, EBITDA och schablonintäkter på periodiseringsfonder. Det är några saker att tänka på som fåmansföretag inför årets deklaration. Deklarationstiderna närmar sig med stormsteg. Deklarationerna till privatpersoner skickas ut i början av mars till dig som har en digital brevlåda för myndighetspost, och på papper under perioden 13-15 mars. I

Reseavdrag och bostadsförsäljning vanliga fel vid deklarationen

27 februari, 2020

Reseavdrag och bostadsförsäljning. Det är de två vanligaste områdena där privatpersoner oftast gör fel med skatten. Sedan 2015 analyserar Skatteverket privatpersoners deklarationer för att kunna mäta skattefelet, det vill säga hur mycket skatteintäkter staten går miste om. 86 procent av felen har att göra med fel vid reseavdrag och försäljning

Företagsägda bilar kontrolleras extra av Skatteverket

12 februari, 2020

Oredovisade förmåner är en av de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner extra noga. Varje år väljer Skatteverket ut några områden som myndigheten granskar extra noga i sina insatser mot fel, fusk och brottslighet. I år handlar det om