Skatteverket ser över avdrag för resor

28 maj, 2019

Reseavdraget är det vanligaste avdraget bland privatpersoner. Nu vill Skatteverket att det ses över då avdraget är det som ger upphov till störst skattefel. 1,8 miljarder kronor per år för åren 2014 till 2016. Så stort är skattefelet när det gäller avdrag för resor med bil. Det visar en rapport

Lagstadgad lönekartläggning har inte haft effekt

27 maj, 2019

Lönekartläggning gör ingen skillnad på mindre företag. Nu anser Riksrevisionen att lagkravet bör tas bort. Lönekartläggning är ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader och alla arbetsgivare är enligt lag tvungna att göra en lönekartläggning. Företag med minst tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag föreslås

23 maj, 2019

Regeringen vill sänka kravet på aktiekapital. Från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Ett nytt lägre krav på aktiekapital har föreslagits i en promemoria från justitiedepartementet. Förslaget är nu ute på remiss och beslut ska sedan fattas av riksdagen. Enligt promemorian skulle de nya reglerna kunna införas från 1 januari

Särskilda löneskatten för äldre avskaffas

22 maj, 2019

1 juli avskaffas den särskilda löneskatten för äldre. Skatten har tagits ut sedan 2016. Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens förslag om att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. För tre år sedan, 2016, började man ta ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden,

Verifikation och Swish-betalning – vad gäller?

21 maj, 2019

Swish blir ett allt vanligare betalmedel. Bokföringsnämnden har tagit fram de vanligaste frågorna och svaren kring bokföring och Swish-betalningar. Mobiltjänsten Swish infördes 2012 och har sedan dess vuxit kraftigt. Från början var det ett sätt för privatpersoner att föra pengar mellan sig, men nu är det ett vanligt sätt att

Så kan du skydda dig mot företagskapning

15 maj, 2019

Att få företaget kapat ställer till stora problem. Med några enkla steg kan du skydda dig. Att kapa ett företag i Sverige är relativt enkelt. De flesta brotten sker på sommaren, precis som med bluffaktor, då bemanningen är låg och ansvariga är på semester. Vill du minska risken att få