Lönefrågor i coronatider – det här gäller

7 maj, 2020

Är lönen semestergrundande vid korttidspermittering? Hur påverkas tjänstepensionen? Resultat reder ut vad som gäller. Det dröjer innan världen och Sverige är tillbaka i en normal ekonomi. Nya initiativ för att underlätta för företagen tillkommer. En nyhet är att staten kan ta en ännu större del av personalkostnaden. Ulrika Frantsi, Director

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp införs

5 maj, 2020

Företag ska kunna få stöd baserat på omsättningstapp. Stödet ska administreras av Skatteverket och företag kan bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnas. Nu har ytterligare en stödåtgärd presenteras, ett omsättningsstöd baserat på omsättningstapp. Stödet liknar det som finns i Danmark och Norge och beskrivs av finansminister Magdalena Andersson som ett

Nytt för dig som deklarerar enskild näringsverksamhet

29 april, 2020

Skatteverket har förbättrat deklarationstjänsten för enskilda företagare. Det blir också enklare för den som tar hjälp av en redovisningsbyrå. Närmare 900 000 företagare ska i år lämna NE-bilaga i årets deklaration. Skatteverket uppmanar dessa att deklarera digitalt, då deklarationstjänsten är förbättrad. – Vi vet att många som ska lämna näringsbilaga tar

Så här fungerar hyresrabatten

22 april, 2020

Stödet för sänkta hyror i utsatta branscher är nu på plats. Ansökan kan göras från 1 juli. I förra veckan gav EU klartecken för regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher, något tidningen Resultat tidigare berättat om. Nu är detaljerna kring stödet på plats.

Så håller du effektiva digitala möten

21 april, 2020

När stora delar av Sverige har lämnat sina kontor och jobbar hemifrån blir digitala möten räddningen på många arbetsplatser. Tänk på det här så förbättrar du dina digitala möten. Många vittnar om att deras möten redan har blivit betydligt mer effektiva sedan de blev digitala. Rent socialt blir mötena oftast

Så ska stödåtgärderna bokföras i coronakrisen

17 april, 2020

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och stöd för korttidsarbete kan hjälpa företagen att överleva. Men hur ska stöden bokföras? I början av april publicerade Bokföringsnämnden frågor och svar på sin webb om vad man bör tänka på när man upprättar årsredovisning och årsbokslut i coronatider. Nu har myndigheten kompletterat frågor och svar-sidan