Förlängd ersättning för egenföretagare

22 mars, 2021

De förlängda ersättningarna i sjukförsäkringen för egenföretagare har förlängts till 30 april. Syftet är att underlätta för egenföretagare under pandemin. I en extra ändringsbudget som fick klartecken i början av mars sa riksdagen ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag

Nu kan särskilt drabbade företag söka omställningsstöd

19 mars, 2021

Företag som förra sommaren fick sin omsättning mer än halverad kan ta del av det förstärkta omställningsstödet. Nu går pengarna att söka hos Skatteverket. För företag som drabbats av coronapandemin finns flera stödåtgärder att ta del av. Regeringen har till exempel infört ett förstärkt omställningsstöd för juni och juli 2020

Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån

18 mars, 2021

Schabloner i stället för snåriga regler. Skatteverket vill att reglerna för beskattning av bilförmån blir enklare och mer förutsägbara. Fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån finns i det förslag till regeländring som Skatteverket lämnat till finansdepartementet. Myndigheten menar att nuvarande regelverk som infördes 1997

Experterna svarar: Ideella föreningar och deklarationer

17 mars, 2021

Jag är kassör för en ideell förening och har gjort vårt bokslut, nu undrar jag om detta verkligen måste deklareras eftersom vi inte betalar någon skatt. En ideell förening ska som grundregel lämna en inkomstdeklaration 3 men det är inte alla som behöver göra det. Undantagen är om er förening

Arbetsgivare ska anmäla coronatillbud

16 mars, 2021

Ett förtydligande om corona på Arbetsmiljöverkets hemsida har väckt frågor på en del arbetsplatser. Sedan december skriver verket att arbetsgivare inom alla branscher ska anmäla skador och tillbud. Tidigare trodde många att bara arbetsplatser inom vården skulle anmäla skador eller tillbud kopplade till corona till Arbetsmiljöverket. Men i december 2020

Över 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar

15 mars, 2021

Bolagsverket har fått in fler än 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under januari och februari. ”Trenden är tydlig ökande”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Under årets två första månader tog Bolagsverket emot 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året, då myndigheten kunde räkna