Arbetsgivarens kvittningsrätt

4 februari, 2020

När har arbetsgivaren rätt att kvitta en eventuell fordran från en anställd? Och vad händer om man gör fel? Läs arbetsrättsexpert Anneli Lönnborgs senaste krönika. En fråga som inte sällan dyker upp i arbetsrättsliga sammanhang och inte minst i samband med att slutlön ska betalas ut, är huruvida arbetsgivaren på

Skatt på plastkassar införs i mars

3 februari, 2020

Riksdagen har klubbat igenom ett förslag om skatt på plastkassar, som därmed införs från 1 mars. Skatten ska minska mängden förpackningar och avfall som når ut i naturen. Den uppgår till tre kronor för plastkassar över sju liter och 30 öre för mindre frukt- och grönsakspåsar. Skatten ska bidra till

Vilken bakgrundskontroll får arbetsgivaren göra?

29 januari, 2020

Att göra bakgrundskontroll av de anställa blir allt vanligare. Men när har arbetsgivaren rätt att göra en kontroll? Och vad får man kontrollera? Läs vad Resultats experter svarar. Efter att under cirka sex månaders tid ha letat efter en chef till vår avdelning för försäljning av tillbehör av vi nu

Digital brevlåda ger tidig deklaration

28 januari, 2020

Rekordmånga får sin deklaration tidigt i år. Samtidigt är det nytt att arbetsgivare och pensionsutbetalare inte längre skickar ut kontrolluppgifter för lön och pension. Drygt 3,7 miljoner har anslutit sig till en digital brevlåda för myndighetspost. Det innebär att rekordmånga kommer att få sin deklaration redan i början av mars

Belopp och procent 2020

24 januari, 2020

Skattefria traktamenten, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt.Har du koll på vilka belopp och procentsatser som gäller för 2020? På Skatteverkets webb finns en kort version publicerad i pdf-form med information om belopp och procentsatser gällande exempelvis fastighetsskatt, skattefria traktamenten, arbetsgivaravgifter och prisbasbelopp. Genom sammanställningen kan du få en snabb överblick av gällande

Har revisorn tystnadsplikt?

20 januari, 2020

När har revisorn tystnadsplikt? Läs vad Resultats experter svarar. Har revisorn tystnadsplikt? Ja! En av de viktigaste skyldigheterna som revisor är tystnadsplikten. Den är central för att kunderna ska känna att de kan avslöja angelägenheter rörande dem själva eller deras bolag. De ska aldrig känna någon oro att någon annan