Företagsägda bilar kontrolleras extra av Skatteverket

12 februari, 2020

Oredovisade förmåner är en av de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner extra noga. Varje år väljer Skatteverket ut några områden som myndigheten granskar extra noga i sina insatser mot fel, fusk och brottslighet. I år handlar det om

I år skickas inga kontrolluppgifter för lön och pension

10 februari, 2020

Arbetsgivare och pensionsutbetalare skickade i fjol ut 65 miljoner kontrolluppgifter för lön och pension till mottagarna av sådana betalningar i fjol. Men i år blir det inga sådana utskick. Orsaken är att redovisningen av sådana uppgifter har börjat ske månadsvis. Därför räknar Skatteverket med att det kommer in väsentligt färre

Utredare: Höj rutavdraget till 75 000 kronor

7 februari, 2020

Höjt belopp och fler tjänster som omfattas. Så kan rutavdraget komma att förändras. Förslaget presenteras i en statlig utredning. Den så kallade rut-utredningen har haft i uppdrag att titta på hur rut-avdraget kan förändras. Nyligen presenterades utredningen som föreslår att rutavdraget ska utvidgas med fyra tjänster: Tvätt vid tvättinredning, inklusive

EU vill underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner

5 februari, 2020

EU tar ännu ett steg för att förenkla regelverket för e-handel, underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner – och för att säkra skattepengar. Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med flera förändringar avseende moms vid e-handel som föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Förslagen följer EU:s nya regler för e-handel.

Arbetsgivarens kvittningsrätt

4 februari, 2020

När har arbetsgivaren rätt att kvitta en eventuell fordran från en anställd? Och vad händer om man gör fel? Läs arbetsrättsexpert Anneli Lönnborgs senaste krönika. En fråga som inte sällan dyker upp i arbetsrättsliga sammanhang och inte minst i samband med att slutlön ska betalas ut, är huruvida arbetsgivaren på

Skatt på plastkassar införs i mars

3 februari, 2020

Riksdagen har klubbat igenom ett förslag om skatt på plastkassar, som därmed införs från 1 mars. Skatten ska minska mängden förpackningar och avfall som når ut i naturen. Den uppgår till tre kronor för plastkassar över sju liter och 30 öre för mindre frukt- och grönsakspåsar. Skatten ska bidra till