info@konrev.se Boka rådgivning 031-68 00 80

Företaget

Privatekonomi kräver också rådgivning

Som egenföretagare går ofta företagets ekonomi hand i hand med den privata. Genom åren har vi haft nära samarbete med ägarledda företag och det har givit oss god insikt i hur den privata ekonomin skall planeras. Det betyder att vi kan hjälpa dig med allt från vägledning vid generationsskiften och granskning av samarbetsavtal till rådgivning i försäkrings- och beskattningsfrågor, aktiefördelning eller annan långsiktig planering för framtiden.
Vi anpassar oss efter ditt företag

Våra kunder representerar flera skilda branscher och verksamhetsområden. Eftersom olika företag har olika behov skräddarsyr vi helhetslösningar efter er verksamhet. Sedan starten har vi även byggt upp ett nätverk av fristående konsulter, skatteexperter och jurister vilket gör oss till en komplett rådgivare i de flesta frågor. 
Idag har vi samtidigt ett mycket bra samarbete med en auktoriserad redovisningsbyrå som bistår oss när våra kunder är i behov av löpande bokföring och andra administrativa tjänster. Även hjälp med likvidering av bolag kan erbjudas.


Vårt arbete gör dig effektivare

Revision och konsultation handlar mycket om insikt och förståelse. Det gäller ju insyn i företagets hjärta och själ. Att låta oss på Konrev medverka med vår kunskap och erfarenhet är utvecklande för er verksamhet. Låter du oss ta hand om det vi kan bäst, får ni på företaget mer tid över till det som ni är riktigt bra på.
Inför kommande förändringar av revisionsplikten, vilket kommer att beröra större delen av de företag vi riktar oss mot, har några av oss även utbildat sig till auktoriserade redovisningskonsulter. Detta innebär att de kunder som anser att de inte behöver kvalificerad revision kommer vi att kunna erbjuda våra tjänster i enlighet med den nya standarden för redovisningskonsulter REKO, där arbetet avslutas med en bokslutsberättelse.
Vi kommer utöver detta, i enlighet med de nya reglerna, att kunna erbjuda våra kunder all hjälp med andra administrativa tjänster såsom löpande bokföring, löneadministration etc..
 


KONREV, Skalldalsvägen 18, 436 52 Hovås - info@konrev.se - Telefon 031-68 00 80 - Fax 031-68 35 88


Producerad av Mild Media
Cookies